ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξαιτίας των τρεχουσών δυσκολιών στις τραπεζικές κινήσεις η εξόφληση του ποσού εγγραφής στο 1ο Θερινό Σχολείο "Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων" θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την Παρασκευή 17/07/2015.